Oren dla Strażaków

2019-11-26

W listpadze br jednostka OSP Pustyny pozyskała nowy sprzęt. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Fundacji Orlen Dar Seraca, zostały zakupione podpory stabilizacji. Koszt zakupu to 7200 złotych z czego 2200 zł to wkład własny OSP Pustyny. Dziękujemy bardzo Zarządowi Fundacji Orlen Dar Serca za przyznanie dofinansowania.

Galeria:

Start Napisz do nas Kontakt