Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustynach

Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach powstała w roku 1927 kiedy to Pustyny były osadą liczącą kilkadziesiąt domów i stanowiły przysiółek Krościenka Wyżnego. Koncepcja powstania OSP zrodziła się w związku z narastającymi pożarami w miejscowości, a strażacy z Krościenka Wyżnego nie zawsze zdążyli z pomocą na czas. Wtedy to mieszkańcy Pustyn zwrócili się o pomoc finansową do naszych rodaków mieszkających i pracujących czasowo w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Byli wśród nich Gerwazy i Wojciech Lorensowie którzy zorganizowali zbiórkę pieniężną z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu gaśniczego. Ponadto wśród ofiarodawców należy wymienić takie nazwiska jak: Antoni Jurczak, Kazimierz Żywiec, Franciszek Józefczyk, Franciszek Kielar, Jan Marszałek, Franciszek Omachel oraz Paweł i Jan Kielarowie z Iskrzyni. Za zebrane pieniądze zakupiono dwucylindrową pompę ręczną, wóz konny, 16 kompletów umundurowania i hełmy. Pierwszym Prezesem OSP Pustyny został Wojciech Lorens a naczelnikiem Gerwazy Lorens. Ze względu na brak pomieszczenia sprzęt pożarniczy był przechowywany w specjalnie na ten cel przeznaczonej szopie w ogrodzie Piotra Zygarowicza. Syren w tym czasie nie było więc sygnałem do akcji był głos trąbki. Takim trębaczem w pierwszych latach istnienia OSP w Pustynach był Franciszek Marszałek zwany pospolicie „Frynkiem”. Do akcji gaszenia pożarów wykorzystywano zaprzęg konny Andrzeja Zygarowicza i Jana Omachla. Sprzęt jaki zakupiono w OSP Pustyny był jak na ówczesne czasy bardzo nowoczesny i sprawny, bowiem pompa ręczna nigdy nie zawodziła i była bardzo wydajna. Ze względu na brak lokalu wszystkie zebrania Strażackie odbywały się w mieszkaniu prywatnym Wojciecha Lorensa.

Od chwili powstania strażacy z Pustyn aktywnie uczestniczyli w gaszeniu pożarów nie tylko w swojej miejscowości ale także w miejscowościach sąsiednich. Szczególnie wyróżnili się w gaszeniu olbrzymiego pożaru w Miejscu Piastowym na początku lat trzydziestych w którym spłonęło kilkadziesiąt domów. W Pustynach żywioł pożaru strawił przed II wojną światową domy Antoniego Marszałka i Piotra Zygarowicza. Podczas wojny spłonęły domy Franciszka Omachla i Heleny Jurczak. Największy pożar odnotowano w Pustynach w 1962 roku kiedy to w Wielkim Tygodniu spaliły się zabudowania na tzw. „końcu. Straty ponieśli: Kazimierz Zygarowicz oraz Helena, Paweł i Władysław Lorensowie. W 1993 roku ogień strawił jeden z ostatnich pokrytych strzechą domów po Pawle Zygarowiczu.

Najtrudniejszy okres w dziejach OSP Pusytyny przypada na lata okupacji hitlerowskiej. Za najmniejszy brak subordynacji wobec okupanta groziła śmierć lub wywóz do obozów koncentracyjnych. Trzeba było wybierać ciągle „mniejsze zło”. Strażacy zostali zobowiązani przez okupanta do pełnienia tzw. „wart nocnych” na terenie miejscowości, której zdaniem było czuwaniem nad spokojem i porządkiem we wsi. Kto nie mógł pełnić warty mógł sobie kogoś wynająć za odpłatnością. Koordynatorem tej akcji przez cały czas jej trwania był Stanisław Pikuła. Mimo wielu trudności i niebezpieczeństw Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach ani na chwilę nie przerwała swej działalności do której była powołana.

Od 1945 roku funkcję naczelnika przejął po Bronisławie Frydrychu Michał Zawojski, a od 1947 roku również funkcję Prezesa, którą sprawował aż do roku 1973. Od 1974 do 1993 roku funkcję Prezesa pełnił Jan Zygarowicz.W roku 1958 funkcję prezesa i naczelnika rozdzielono i na naczelnika wybrano Bronisława Pudłę.
Okres powojenny był bardzo pomyślny i obfity w czyny społeczne. Z inicjatywy OSP rozpoczęto budowę Domu Ludowego na miejscu budynku mieszkalnego żyda Moszka Sztejnera zamordowanego wraz z całą rodziną w przez hitlerowców. Przy Domu Ludowym wybudowano garaż na sprzęt przeciwpożarowy. W 1957 roku podjęto na zebraniu uchwałę o zakupie nowoczesnego sprzętu pożarniczego.Zamierzenie zostało zrealizowane w roku 1959 kiedy to zakupiono motopompę M-800 wraz z wózkiem P-81 oraz znaczną ilość węży tłocznych i ssawnych. W tym także roku na tzw. ”końcu” wybudowano betonowy zbiornik przeciwpożarowy.

W 1963 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku naczelnika. Bronisława Pudłę zastąpił Władysław Łach kierowca Zawodowej Straży Pożarnej w Krośnie. Głównym zadaniem dla nowego naczelnika był zakup samochodu pożarniczego. Trudności były duże ze względu na brak funduszy, ale zapał i dobre chęci sprawiły że OSP Pustyny w połowie lat sześćdziesiątych wzbogaciła się o nowy samochód marki „ Lublin”, który oprócz pożarniczego przeznaczenia służył jako środek transportu materiałów budowlanych i przewózu na różne uroczystości i zawody strażackie.

W 1969 roku rozpoczęto budowę nowej remizy. Remizę budowano przede wszystkim w czynie społecznym oraz przy pomocy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie. Część funduszy potrzebnych do budowy wypracowana została przez strażaków podczas organizacji strażackich zabaw środowiskowych - festynów. Budowa trwała trzy lata i w 1972 roku oddano do użytku nową remizę z obszernym garażem na parterze, świetlicą i salą narad na piętrze.
Uroczystego poświęcenia nowych obiektów dokonał Proboszcz Parafii Krościenko Wyżne ks. Jan Wais przy udziale władz powiatowych i licznie przybyłych mieszkańców. W tym roku powołano po raz pierwszy MDP składającą się z ośmiu członków dla których zakupiono również umundurowanie. Zakupione zostały również nowe mundury i czapki w ilości 20 szt.

W 1975 roku – po dwunastoletniej kadencji z funkcji naczelnika zrezygnował Władysław Łach a na jego miejsce powołano Władysława Zygarowicza, którego po trzech latach zastąpił na tej funkcji Zdzisław Kielar. Pod koniec lat siedemdziesiątych za kadencji Prezesa Zdzisława Kielara wyeksploatowany samochód marki ”Lublin” wymieniono na nowoczesny (na owe czasy) i przystosowany do potrzeb pożarniczych samochód marki „ŻUK”. Wymieniono również wysłużona motopompę na znacznie nowocześniejszą. OSP w Pustynach otrzymała też sztandar wykonany przez Siostry Karmelitanki Bose z Przemyśla, który to poświęcony został w 1979 roku. Zakupiono też 10 kpl. mundurów wyjściowych oraz mundury dla członków MDP.

Powołanie do istnienia Gminy Krościenko Wyżne sprzyjało planom i zamierzeniom Zarządu OSP. Jesienią 1995 roku rozpoczęto realizację zamierzonej budowy garażu na duży samochód pożarniczy. Przy wydatnej pomocy Urzędu Gminy Krościenko Wyżne budowa trwała dwa lata i uroczystego poświęcenia oraz oddania do użytkowania dokonano w dniu 5 października 1997 roku podczas obchodów 70-lecia istnienia jednostki. Uroczystość została ubogacona obecnością władz wojewódzkich oraz gminnych, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, jednostki z OSP Krościenko Wyżne oraz zaprzyjaźnionych jednostek z terenu Gminy Korczyna.
Ponadto gościem honorowym był ks. Infułat Stanisław Zygarowicz, kapelan strażaków ks. Franciszek Surowiec i ks. proboszcz Parafii Krościenko Wyżne Jan Szpunar. W trakcie uroczystej mszy św. został poświęcony i przekazany dla jednostki okolicznościowy sztandar ufundowany przez mieszkańców, a wykonany przez Siostry Michalitki z Miejsca Piastowego. Władze wojewódzkie ZOSP RP odznaczyły sztandar srebrnym medalem ”Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

W 1997 roku święta wielkanocne przypadły na 30-31 marca. Po raz pierwszy w historii strażacy pełnili honorową wartę przy grobie pańskim w nowo wybudowanym kościele w Pustynach. Szczególnym akcentem w dziejach pustyńskiej świątyni jest fakt, że pierwsza „pasterka” była odprawiana przy dźwiękach organów przekazanych do Kościoła przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pustynach. Organy te OSP otrzymała od strażaków holenderskich przy pomocy Komendy Rejonowej PSP w Krośnie. Tego samego roku w dniach 9 i 10 czerwca strażacy z OSP Pustyny wzięli aktywny udział w przygotowaniu wizyty jak również uroczystościach związanych z wizytą papieża Jana Pawła II na Podkarpaciu. W uroczystej Mszy Św. na lotnisku w Krośnie brała udział delegacja ze sztandarem OSP Pustyny. Uwieńczeniem pasma sukcesów w 1997 roku jednostki OSP Pustyny było otrzymanie od PSP w Krośnie przy zaangażowaniu władz wojewódzkich z Prezesem Januszem Koniecznym oraz Komendanta Rejonowego PSP w Krośnie kpt. Marka Fejkla samochodu pożarniczego DAF-1600 w dniu 11 grudnia.

Rok 2000 był rokiem wejścia w trzecie tysiąclecie i również rokiem 650-lecia istnienia Krościenka Wyżnego. W tych szczególnych obchodach nasza jednostka brała również aktywny udział. Za zasługi dla pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej OSP Pustyny została z tej okazji odznaczona honorowym medalem „650-lat Krościenka Wyżnego”.

Dzień 12 listopada 2004 r. zapisał się w kartach historii szczególną czcionką. W tym dniu przedstawiciele OSP Pustyny przy udziale Wójta Gmnimny Krościenko Wyżne Jana Kuźnara oraz Komendanta Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym Zbigniewa Liputa odebrali w Kielcach nowy lekki samochód pożarniczy majki FORD –Transit, który to zastąpił mocno wyeksploatowany samochód marki ŻUK.

Z dniem 31 maja tegoż roku jednostka OSP Pustyny została decyzją Komendanta Głównego PSP w Warszawie gen. bryg. Teofila Jankowskiego włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Uroczystość wręczenia aktu włączenia do KSRG odbyło się w dniu 5 sierpnia 2005 roku w siedzibie OSP Pustyny. W uroczystości tej udział wzięli strażacy naszej jednostki z OSP Krościenko Wyżne oraz zaproszeni goście z senatorem RP i jednocześnie V-ce Prezesem ZG ZOSP RP w Warszawie Januszem Koniecznym, Starostą krośnieńskim Zbigniewem Brają oraz z władzami Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krośnie na czele z Prezesem Janem Kilarem oraz Komendantem Miejskim PSP Januszem Kawalcem.

Start Napisz do nas Kontakt