Ogłoszenie w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro

2019-08-27

Treść ogłoszenia:

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

2019-08-20

Krościenko Wyżne, 2019-08-20
OSP/1/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach
ul. Centralna 15, 38-422 Krościenko Wyżne
KRS 0000157962, NIP 6842350471, REGON 371166434
tel. 13 43 15 813
e-mail - osppustyny@osppustyny.pl
strona internetowa - osppustyny.pl

II. Rodzaj ...

1 2 z8
Start Napisz do nas Kontakt