Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

2021-06-19

W dniu 19 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W zebraniu uczestniczyli druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustynach, oraz zaproszeni goście: Mateusz Liput - wójt gminy, mł. bryg. Ireneusz Długosz - KM PSP Krosno, Stanisław Ziomek - sołtys Pustyn.
W czasie zebrania udzielono absolutorium Zarzadowi za okres sprawozdawczy i przyjęto plan działalnosci i finansowy na 2021 rok. Dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. W skład nowego Zarządu weszli:
dh Krzysztof Podkul - Prezes Zarządu
dh Robert Zygarowicz - Wiceprezes - Naczelnik
dh Paweł Fejkiel - Wiceprezes
dh Marcin Zygarowicz - Skarbnik
dh Rafał Kielar - Sekretarz
dh Roman Majchrowicz - Zastępca Naczelnika
dh Marcin Stapiński - Gospodarz
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
dh Andrzej Kijowski - Przewodniczący
dh Grzegorz Borkowski - Członek
dh Piotr Bargiel- Członek

Start Napisz do nas Kontakt