Nowy sprzęt specjakistyczny

2019-10-21

Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach wzbogaciła się o nowy sprzęt specjalistyczny. Zakupione zostały podpory stabilizacji wraz z łącznikiem, oraz zestaw hydrauliczny do wyważania dzrzwi i cięcia pedałów. Zakup ten realizowany był w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarkiw Wodnej w Rzeszowie. Całość zadania opiewała na kwotę 20 725,50 złotych z czego 18 652 złote pochodziło z dotacji WFOŚiGW w Rzeszowie, pozostała kwota tośrodki własne OSP Pustyny. Dostawcą sprzętu była firma NOPEX Krosno.

Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w realizację tego zadania.

Galeria:

Start Napisz do nas Kontakt