ZARZĄD GMINNEGO ODDZIAŁU ZOSP RP ZAPRASZA

2022-09-19

 

II Międzynarodowych Zawodów w Działaniach Ratowniczych

Krościenko Wyżne - Pustyny - Miejsce Piastowe - Suchodół

24 września 2022r.

 

1.ORGANIZATORZY

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym, pod patronatem Wójta Gminy Krościenko Wyżne

 

2.TERMIN I MIEJSCE

Zawody rozegrane zostaną w dniu 24.08.2022 roku w godzinach 10:00-15:00 w czterech miejscowościach. Rozpoczęcie Zawodów nastąpi w Krościenku Wyżnym, następnie drużyny (zastępy) przejadą do kolejnej miejscowości Krosno-Suchodół, następnie do Miejsca Piastowego i Pustyn.

 

3. ĆWICZENIE

- ćwiczenie I - sztafeta 6x50m (pomiar czasu)

           Zawodnik rezerwowy na sygnał wypija piwo i daje znak trąbką do rozpoczęcia ćwiczenia (pomiar czasu ćwiczenia zostaje uruchomiony, gdy zawodnik rozpoczyna na sygnał picie piwa, tak więc picie piwa wliczane jest do czasu ćwiczenia. Po opróżnieniu kufla i zadęciem w trąbkę startuje sztafeta)

·         odcinek I - podłączenie węża W 75 do nasady rozdzielacza

·         odcinek II - pokonanie równoważni,

·         odcinek III - łączenie smoka ssawnego do węża ssawnego 110

·         odcinek IV – slalom – pokonanie tyczek

·         odcinek V - pokonanie ściany

·         odcinek VI - podłączenie nasady węża W-52 do rozdzielacza i do prądownicy - zakończenie ćwiczenia

 

- ćwiczenie II - przepompowywanie wody (pomiar czasu)

·         przepompowywanie wody ze zbiornika wodnego do zbiornika wodnego za pomocą własnej pompy pływającej. Do przepompowania będzie 2000 litrów wody. Czas ćwiczenia liczony będzie od momentu wyjścia z samochodu do momentu zakończenia ćwiczenia czyli wejścia do samochodu i zamknięcia drzwi.

 

- ćwiczenie III - cięcie pnia drewna (pomiar czasu)

·         cięcie pnia drewna piłą łańcuchową, piłą ręczną tzw. "moja twoja" i rąbanie siekierą. Czas ćwiczenia liczony będzie od momentu wyjścia z samochodu do momentu zakończenia ćwiczenia czyli wejścia do samochodu i zamknięcia drzwi.

 

- ćwiczenie IV - rozwinięcie bojowe (pomiar czasu)

·         rozwinięcie bojowe z własnego samochodu, złamanie tarczy, strącenie pachołków. Czas ćwiczenia liczony będzie od momentu wyjścia z samochodu do momentu zakończenia ćwiczenia.

 

Czas przejazdu nie jest liczony. Trasę pomiędzy miejscowościami pokonujemy bez włączonych sygnałów świetlnych i dźwiękowych z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Przejazd z miejscowości do miejscowości odbywał się będzie po dwa zastępy.

 

4.NAGRODY:

W klasyfikacji generalnej za 1-3 miejsce uczestnicy otrzymują puchary, natomiast pozostali statuetki za uczestnictwo.                       

 

 

6.WARUNKI UCZESTNICTWA 

Każdy zastęp(drużyna), powinna być umundurowana w ubranie koszarowe, hełm bojowy i pas, oraz każdy ze strażaków ma obowiązkowo posiadać ubezpieczenie. Zastęp należy rozumieć sześciu strażaków i samochód bojowy średni lub lekki.

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zabezpiecza opiekę medyczną i  posiłek.

 

 

                                                                                                                      ZOG ZOSP RP

                                                                                                            w Krościenku Wyżnym

 

Start Napisz do nas Kontakt