Dotacja WFOŚiGW 2023

2023-09-18

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasza jednostka znalazła się w gronie Ochotniczych Straży Pożarnych, która pozyskała środki finansowe w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 20.225,00 zł. natomiast dofinansowanie NFOŚiGW/WFOŚiGW w Rzeszowie to kwota 12.150,00 zł.
Kwota 8075,00 zł. to środki własne OSP Pustyny.
W imieniu wszystkich strażaków OSP Pustyny serdecznie dziękujemy Ministerstwu Klimatu i Środowiska, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne.
Zakupione wyposażenie osobiste podniesie poziom bezpieczeństwa naszych strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Galeria:

Start Napisz do nas Kontakt