WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

2020-02-11

W sobotę 8 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustynach za rok 2019. W zebraniu uczestniczyli druhny i druhowie strażacy OSP Pustyny, oraz zaproszeni goście. Zebranie przebiegło zgodnie z przyjętym porządkiem. Zostały przedstawione sprawozdania i przyjęte plany działalności i finansowy na 2020 rok. Udzielono również absolutorium zarządowi jednostki za okres sprawozdawczy. Wręczono odznaczenia dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarnej oraz statuetki dla strażaków.

Start Napisz do nas Kontakt