I międzynarodowe Zawody w Ratownictwie 2019

2019-09-21

Regulamin
I Międzynarodowych Zawodów w Ratownictwie
Krościenko Wyżne- 
Suchodół - Miejsce Piastowe - Pustyny 

5 październik 2019 r.

1.ORGANIZATORZY
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym, pod patronatem Wójta Gminy Krościenko Wyżne

2.TERMIN I MIEJSCE
Zawody rozegrane zostaną w dniu 05.10.2019 roku w godzinach 10:00-15:00 w czterech miejscowościach. Rozpoczęcie Zawodów nastąpi w Krościenku Wyżnym, następnie drużyny (zastępy) przejadą do kolejnej miejscowości Krosno-Suchodół, następnie do Miejsca Piastowego i Pustyn.

3. ĆWICZENIE
Krościenko Wyżne - stadion GOSiR ul. Sportowa godz. 10:30
- ćwiczenie I - sztafeta 6x50m (pomiar czasu)
• odcinek I - podłączenie węża W 75 do nasady rozdzielacza
• odcinek II - pokonanie równoważni,
• odcinek III - łączenie smoka ssawnego do węża ssawnego 110
• odcinek IV -
• odcinek V - pokonanie ściany
• odcinek VI - podłączenie nasady węża W-52 do rozdzielacza i do prądownicy - zakończenie ćwiczenia

Krosno Suchodół - plac przy remizie OSP ul. Grunwldzka około godziny 11:15
- ćwiczenie II - przepompowywanie wody (pomiar czasu)
• przepompowywanie wody ze zbiornika wodnego do zbiornika wodnego za pomocą własnej pompy pływającej. Do przepompowania będzie 2000 litrów wody. Czas ćwiczenia liczony będzie od momentu wyjścia z samochodu do momentu zakończenia ćwiczenia czyli wejścia do samochodu i zamknięcia drzwi.

Miejsce Piastowe - stadion ul. Dworska godziny 12:00
- ćwiczenie III - cięcie pnia drewna (pomiar czasu)
• cięcie pnia drewna piłą łańcuchową, piłą ręczną tzw. "moja twoja" i rąbanie siekierą. Czas ćwiczenia liczony będzie od momentu wyjścia z samochodu do momentu zakończenia ćwiczenia czyli wejścia do samochodu i zamknięcia drzwi.
Pustyny stadion LKS Orzeł ul. Dukielska około godziny 12:30 
- ćwiczenie IV - rozwinięcie bojowe (pomiar czasu)
• rozwinięcie bojowe z własnego samochodu, złamanie tarczy, strącenie pachołków. Czas ćwiczenia liczony będzie od momentu wyjścia z samochodu do momentu zakończenia ćwiczenia.

Czas przejazdu nie jest liczony. Trasę pomiędzy miejscowościami pokonujemy bez włączonych sygnałów świetlnych i dźwiękowych z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Przejazd z miejscowości do miejscowości odbywał się będzie po dwa zastępy. W każdej miejscowości w miejscu wyznaczonym do wykonania będzie się znajdował sędzia, który zmierzy czas i wpisze go do karty zawodów którą każdy zastęp będzie posiadał na samochodzie.

4.NAGRODY:
W klasyfikacji generalnej za 1-3 miejsce uczestnicy otrzymują puchary, natomiast pozostali statuetki za uczestnictwo.


6.WARUNKI UCZESTNICTWA
Każdy zastęp(drużyna), powinna być umundurowana w ubranie koszarowe, hełm bojowy i pas, oraz każdy ze strażaków ma obowiązkowo posiadać ubezpieczenie. Zastęp należy rozumieć sześciu strażaków i samochód bojowy średni lub lekki.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zabezpiecza opiekę medyczną i posiłek.

Plakat                                                   ZOG ZOSP RP
                                                     w Krościenku Wyżnym

 

 

Start Napisz do nas Kontakt